OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

 

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

RNDr.HRICIK VLADIMÍR,CSc

 


 

 

POSKYTOVANIE PORADENSTVA V ZDRAVOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE A ZDRAVA VÝŽIVA

 

Najprv si pozrite následovné videa:

Deformácia ocel.lyzice pomocou energie rúk   http://youtu.be/DBqhnmpIi_c

Pohybovanie predmetmi enegiou rúk http://youtu.be/2GlIC_EZBW0

 

 

Je samozrejme, že tieto javy ( vid. videa ) spôsobil určitý druh energie. Zistil som, že tento druh energie, okrem toho že navonok sa prejaví schopnosťou manipulovať predmetmi z rôzného materiálu, môže za určitých podmienok naštartovať regeneračný proces v ľudskom organizme. Totiž jednou z najpozoruhodnejších vlastnosti ľudského tela je genetické vybavenie so schopnosťou telo neustále regenerovať, obnovovať jeho rovnováhu a teda liečiť ho! Pokiaľ tento proces z rôzných príčin je narušený, nastávajú zdravotné problémy a pokiaľ sa tento regeneračný mechanizmus neobnoví môže dôjsť k postupnému zhoršeniu zdravotného stavu.

Ďalej som zistil, že narušenie regeneračného procesu spôsobujú tzv. bloky, t.j. je úplne alebo čiastočne uzavretá určitá energetická dráha. Obrazne povedané, akoby ste mali v tele úplne alebo čiastočne zanesenú cievu, kde má prúdiť krv. Energia rúk ( viď. videa ) je schopná nájsť tieto zablokované energetické dráhy a obnoviť ich funkciu. To sa mi podarilo zistiť niekoľkoročnou praxou.Vynikajúce su aj výsledky pri obnovení sexualného života.

Máme k dispozícii tiež frekvenčný generátor F-SCAN TOUCH, ktorý používajú lekári a terapeuti a má certifikát CE Class 1 Type B ( European Union Device Classification: Medical Device Class 1, Type B, EN 60601, Regulation 93/42 EEC ). Tento prístroj je schopný zistiť v ľudskom tele rezonančné frekvencie a následne u terapie ich postupne eliminovať. Zistil som, že práve tieto rezonančné frekvencie môžu byť jednou z príčin vytvoreniu tzv. blokov, ako sme vyššie spomínali. Naviac týmto prístrojom môžeme zlikvidovať parazitologické onemocnenie vo Vašom tele a teda zlikvidovať nežiadúce mikroorganizmy a víry. Membrány ľudských buniek sú mnohokrát odolnejšie voči používanému napätiu než membrány patogénnych mikroorganizmov a preto je použitie tohto prístroja pre ľudský organizmus neškodné. Tento prístroj sa nesmie použiť u ľudí, ktorí majú implantované v tele elektronické pomôcky.

Tiež máme k dispozícii plazmový generátor RPZ 14, ktorý slúži na likvidáciu patogénov v tele a preniká aj do dutých orgánov a cielene likviduje druh mikroorganizmov, ktorý je mu naprogramovaný.

CENNÍK

Cena liečenia je zdarma, ale súčasťou je nutný poradenský servis, za ktorý účtujeme 24 eur. Poradenský servis a liečenie trvá cca 30-45 minút. Každých ďalších započatých 45 minút účtujeme 24 eur.

OBJEDNANIE

Pre pracovnú zanepráznenosť je nutné sa objednať telefonický na 00421 905 256038 pre Slovensko a na 

00420 603231253 pre Českú republiku.  

počítadlo.abz.cz Surf.sk